t: +31 (0) 20 8600 120
advocaten voor
ondernemers
bestuurdersaansprakelijkheid – onrechtmatige daad – derdenbeslag – aandeelhoudersgeschil – wanprestatie – loonbeslag – bedrijfsovername – geschil met consument – ontbinding – schadevergoeding – conservatoir beslag – executiegeschil – getuigenverhoor – deskundigenbericht – Ondernemingskamer – arbitrage – vordering tot nakoming – overnamegeschil- waardering aandelen – handelsnaam inbreuk – gelijkende domeinnaam – kort geding – bodemprocedure – reconventie – corporate governance – aandeelhoudersovereenkomst – privé aansprakelijk als bestuurder – derdenbeslag – aandeelhoudersbesluit – privacy – onderzoeksplicht – mededelingsplicht – managementovereenkomst – start up – licentieovereenkomst – garantiebepaling – boeteclausule – dagvaarding – hoger beroep – due diligence – activa passiva – vaststellingsovereenkomst – duurovereenkomst – ontbinding overeenkomst – telecommunicatiewet – algemene voorwaarden – NDA – minderheidsaandeelhouder – aandeelhoudersvergadering – ontslag bestuurder – samenwerkingsovereenkomst – ingebrekestelling – dwaling

Nieuws

 • Gepubliceerd op: 24 maart 2019
 • Mercator Legal van start

 • Met ingang van april 2019 gaan wij verder onder de naam Mercator Legal. Wij werkten al sinds 2008 samen onder de naam MKB Rechtshulp en willen met onze nieuwe naam en website duidelijk en specifiek laten zien wat wij voor u als ondernemer kunnen betekenen.

  MKB Rechtshulp zal blijven voortbestaan als platform waarop ondernemers juridische vragen kunnen stellen via het juridisch spreekuur. De advocaten van Mercator Legal zullen dit spreekuur blijven doen en vragen die niet aansluiten bij de individuele expertises doorverwijzen.

  Heeft u vragen of wilt u met ons kennismaken? Maak een afspraak met een van ons beiden via onze afsprakenplanner op de homepage.
   
 •  

 •  
 •