t: +31 (0) 20 8600 120
advocaten voor
ondernemers
bestuurdersaansprakelijkheid – onrechtmatige daad – derdenbeslag – aandeelhoudersgeschil – wanprestatie – loonbeslag – bedrijfsovername – geschil met consument – ontbinding – schadevergoeding – conservatoir beslag – executiegeschil – getuigenverhoor – deskundigenbericht – Ondernemingskamer – arbitrage – vordering tot nakoming – overnamegeschil- waardering aandelen – handelsnaam inbreuk – gelijkende domeinnaam – kort geding – bodemprocedure – reconventie – corporate governance – aandeelhoudersovereenkomst – privé aansprakelijk als bestuurder – derdenbeslag – aandeelhoudersbesluit – privacy – onderzoeksplicht – mededelingsplicht – managementovereenkomst – start up – licentieovereenkomst – garantiebepaling – boeteclausule – dagvaarding – hoger beroep – due diligence – activa passiva – vaststellingsovereenkomst – duurovereenkomst – ontbinding overeenkomst – telecommunicatiewet – algemene voorwaarden – NDA – minderheidsaandeelhouder – aandeelhoudersvergadering – ontslag bestuurder – samenwerkingsovereenkomst – ingebrekestelling – dwaling